Cine suntem

Suntem un grup de inițiativă care dorește să conecteze oameni cu o perspectivă socialistă, revoluționară și internaționalistă în vederea construcției ulterioare a unei organizații politice.

Scopul acestei organizații este să reprezinte un instrument de luptă contra capitalismului și exploatării și să articuleze o alternativă concretă la sistemul actual.

Ce ne definește

Materialism – Propunerile noastre politice se bazează pe analiza condițiilor materiale concrete din prezent și pe cunoașterea fenomenelor istorice și a practicilor revoluționare anterioare, nu pe o abordare idealistă. Folosim în acest sens dialectica și materialismul istoric drept instrumente.

Revoluție, nu reformă – Recunoaștem imposibilitatea de a reforma sistemul capitalist pentru a-l face funcțional pentru mase și cei exploatați, precum și necesitatea înlocuirii acestuia cu un sistem socialist bazat pe planificare democratică și pe controlul celor care muncesc asupra mijloacelor de producție. Nu urmărim doar să luăm parte la simple exerciții electoraliste și parlamentariste, ci să construim o organizație care să lupte cu sistemul în mod real, unificând organizarea la firul ierbii a clasei muncitoare.

Internaționalism – Întrucât capitalul nu cunoaște granițe, și răspunsul nostru la exploatarea capitalistă trebuie să aibă loc pe plan internațional. Ne alăturăm eforturilor pentru construcția unei organizații internaționale, alături de alte grupuri revoluționare din Balcani și de pretutindeni.

Democrație, nu birocrație – Ne asumăm o poziție critică nuanțată, din perspectivă materialistă, față de regimurile birocratice ale trecutului. Considerăm că socialismul este posibil doar prin controlul democratic al maselor asupra mijloacelor de producție, ceea ce necesită mecanisme decizionale adecvate în acest sens. Nici nu propunem necritic modele de organizare complet orizontale, nici nu cedăm teren autoritarismului care determină o ruptură de nevoile clasei muncitoare. Pe plan intern, procesul nostru decizional e organizat pe principiul centralismului democratic.

Unitatea luptelor – Considerăm că diviziunea de clasă și exploatarea capitalistă sunt la originea tuturor formelor de opresiune din societate, motiv pentru care practica noastră centrează lupta de clasă drept proces fundamental în eliminarea opresiunii. Dorim să întreținem o conexiune permanentă cu întreaga clasă muncitoare, agent al acestei transformări necesare, și să întărim unitatea în rândul celor care muncesc în fața exploatatorilor. Recunoaștem că unele persoane și grupuri sociale sunt expuse unor feluri specifice de opresiune pe baza încadrării lor esențialiste în anumite identități (de gen, rasă, etc). Afirmăm și sprijinim luptele lor contra acestor forme de oprimare ca parte integrată din lupta împotriva capitalismului.